Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Faaliyet Raporunu yayınladı. Raporda, öğrencilerin okula devamsızlıklarıyla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. MEB’e göre öğrencilerin devamsızlığının en önemli nedeni, ‘ekonomik sıkıntı’.

Raporda, “Devamsızlık oranı en yüksek olan 10 il belirlenerek hazırlanan plan dâhilinde 10 il ziyaret edilmiş; geliştirilen veri toplama araçlarıyla, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli üst yöneticiler, okul yöneticileri, öğretmen ve velilerden devamsızlığın nedenlerine yönelik bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında devamsızlık nedenlerinin en çok ekonomik, sosyal ve kültürel üst başlıklarında meydana geldiği gözlenmiştir” denildi.

Raporda, öğrencilerin devamsızlıklarıyla ilgili şu tespite yer verildi:

“Ülkemizin sosyoekonomik yapısı ve coğrafi şartları gereği birçok vatandaşımız yılın belirli dönemlerinde ikamet ettikleri yerleşim birimlerinden mevsimlik gezici tarım işçisi, göçer veya yarı göçer olarak yurdun farklı bölgelerine göç ettikleri; eğitim ve öğretim dönemine rastlayan bu göçler neticesinde zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğumuzun eğitim ortamından uzaklaşmaları yani devamsızlığın artmasına yol açtığı gözlenmiştir.”

MEB’nın raporuna göre, imam hatip okulları en çok devamsızlık gösteren alanlardan biri oldu. Rapora göre, imam hatip ortaokullarında 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak için 5.70 hedefi baz alındı. Yılsonunda bu, 8.86’ya çıkarılarak yüzde 64.33 oranında başarı elde edildi. Ancak bu başarı, diğer okul türlerine göre en az başarı olarak kayda geçirildi.