Yazın başlaması ile adalara yoğun yerli ve yabancı turist akımı başlayacak, ancak yıllardır adalarda devam eden fayton taşımacılığı, adalarda onlarca atın ölmesine sebep olmakta.

İstanbul ve Türkiye genelinde bir çok hayvan sever in dile getirdiği ve yer yer eylem yaptığı hayvan ölümlerine dikkat çekmek için yapılan eylemler hiç bir sonuç vermedi ve hayvan ölümlerini önüne geçilmek için somut hiç bir adım atılmadı. Biz Ulusa Sesleniş olarak adaları ziyaret eden okuyucularımızı fayton kullanmamaya davet ediyoruz!!